Zarządzanie i monitoring systemu zaopatrzenia w wodę w inteligentnym mieście
Andrzej Urbaniak
Rafał Brodziak
  
Słowa kluczowe: systemy zaopatrzenia w wodę, inteligentne miasta, GIS w wodociągach, Internet rzeczy, zarządzanie i monitoring
Streszczenie
Przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dokonały znaczącego usprawnienia
procesów dostawy wody, podnosząc jakość produktu końcowego, optymalizując kosztowo gospodarkę przedsiębiorstwa,
inwestując w automatyzację technologii produkcji wody, jej oczyszczania oraz szeroko pojętą infrastrukturę. Kolejne działania
będą kształtowane poprzez wpływ idei inteligentnych miast – wyzwania wynikającego z rozwoju ICT (ang. Information
and Communication Technologies), społeczeństw informacyjnych oraz idei zrównoważonego rozwoju. Artykuł dokonuje analizy
potrzeb zarządzania systemami wodociągowymi w kontekście możliwości wynikających z systemów wykorzystujących
GIS. W artykule przedstawiono aktualne trendy i perspektywy wykorzystania inteligentnych sensorów, koncepcji Internetu
Rzeczy (ang. Internet of Things) oraz problemy analizy dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Omówiono rozwiązania
„smart”, które są stosowane obecnie w nowoczesnych przedsiębiorstwach wodociągowych. Wskazane zostały także nowe
rozwiązania i kierunki rozwoju, które mogą przyczynić się do usprawnienia eksploatacji zasobów przedsiębiorstw wodociągowych,
określając miejsce systemów wodociągowych w koncepcji Smart City.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.