Niekomercyjne bazy danych typu GIS na tle wybranych baz komercyjnych w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną
Katarzyna Miszta-Kruk
Marian Kwietniewski
Monika Budna
  
Słowa kluczowe: GIS, wodociągi, kanalizacje
Streszczenie
W pracy podjęto próbę analizy porównawczej niekomercyjnych baz danych typu GIS, ogólnie dostępnych z otwartym oprogramowaniem,
z komercyjnymi bazami powszechnie stosowanymi do zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.
Analizę przeprowadzono dla bazy QGIS najszerzej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach wodociągowych na tle
kilku wybranych baz komercyjnych. Podstawą analizy porównawczej było 14 kryteriów, którym nadano odpowiednie wagi
ze względu na różny ich wpływ na efektywność zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Na podstawie
otrzymanych wyników można wstępnie stwierdzić, iż baza QGIS bardzo dobrze wpisuje się w wysoki poziom użyteczności
dobrze już znanych na rynku baz komercyjnych i może być porównywalna z nimi.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.