Rola mechaniki płynów i hydrauliki w kształceniu inżynierów zaopatrzenia w wodę
Czesław Grabarczyk
  
Słowa kluczowe: mechanika płynów i hydraulika, zjawiska przepływowe, kształcenie inżynierów, urządzenia zaopatrzenia
w wodę, wymiarowanie urządzeń, wykłady, ćwiczenia (zajęcia) laboratoryjne, programy, metody
Streszczenie
Określono znaczenie mechaniki płynów i hydrauliki do opisu i obliczania zjawisk przepływowych w urządzeniach zaopatrzenia
w wodę, jako podstawy do wymiarowani tych urządzeń. Rozważania zawężono do politechnicznego (uniwersyteckiego)
kształcenia inżynierów, z wyłączeniem kształcenia w szkołach zawodowych.
Przedstawiono: • cele i charakterystykę kształcenia w uczelniach politechnicznych, • znaczenie ogólnej i stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki, • założenia programowe i metodyczne wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych.
W zakończeniu przedstawiono konieczne warunki osiągania założonych celów kształcenia w zakresie stosowanej mechaniki
płynów i hydrauliki.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.