Application of ACTIFLO technology in the surface water treatment
Hubert Zych
Zbigniew Heidrich
  
Keywords: water treatment, coagulation, sedimentation, Actiflo, microsand
Summary
The article describes Actiflo technology, i.e. volume coagulation supported by microsand. Effectiveness of the process
using this technology was analyzed on the basis of data from 4 Water Treatment Plants. The analysis includes efficiency
of water purification, mainly based on removal of color and turbidity, and proves that Actiflo process remains effective with
high variability of raw water parameters. Also there have been developed indicators describing the economic aspects, that
is the consumption of chemicals and electricity per cubic meter of treated water.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.