Strategie dywersyfikacji w wodociągach
Janusz R. Rak
  
Słowa kluczowe: zaopatrzenie w wodę, dywersyfikacja, ryzyko, bezpieczeństwo
Streszczenie
Strategie dywersyfikacji stają się przedmiotem intensywnych badań naukowych i związanych z nimi studiów empirycznych.
W pracy przedstawiono strategie dywersyfikacji stosowane w systemach wodociągowych. Obecnie dywersyfikacja z powodzeniem
prowadzona jest w podsystemach źródeł dostawy wody, pompowni, przewodów magistralnych i sieciowych
zbiornikach wodociągowych. Możliwości ilościowej oceny stopnia dywersyfikacji pozwalają na globalne zwiększenie niezawodności
i bezpieczeństwa dostawy wody wodociągowej do odbiorców. Współczesne metody zarządzania ryzykiem wykreowały
instrumenty alternatywnego finansowania ryzyka, które opierają się na równoczesnym stosowaniu retencji i transferu
ryzyka. Dywersyfikacja w wykonaniu zastosowań inżynierskich oznacza wzrost potencjału bezpieczeństwa poprzez
bardziej równomierne rozłożenie ryzyka na poszczególne podsystemy systemu wodociągowego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.