Wybrane aspekty zarządzania portfelem na zliberalizowanym rynku gazu ziemnego
Tomasz Lelonek
  
Słowa kluczowe: gaz ziemny, zarządzanie portfelem, liberalizacja rynku gazu, rynek gazu ziemnego, łańcuch dostaw gazu ziemnego
Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane elementy problematyki zarządzania portfelem zakupowym gazu ziemnego oraz uwarunkowania
rynkowe wpływające na ten obszar na rynkach zliberalizowanych. Omówiony został łańcuch dostaw gazu ziemnego,
zmienne zapotrzebowanie odbiorców końcowych na gaz oraz dostępne narzędzia rynkowe pozwalające na zakup
paliwa gazowego na rynkach hurtowych. W artykule zaproponowano oraz omówiono poszczególne główne elementy składające
się na zaproponowany sposób zarządzania portfelem gazu ziemnego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.