Ocena jakości paliw gazowych w kontekście wprowadzania wodoru do sieci gazu ziemnego
Ewa Kukulska-Zając
Jadwiga Holewa-Rataj
Tadeusz Schuster
  
Słowa kluczowe: zatłaczanie wodoru, jakość gazu
Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z prowadzeniem oceny jakości mieszanin gaz ziemny–wodór,
powstałych w wyniku zatłaczania wodoru do sieci gazu ziemnego. Na podstawie obowiązujących w Polsce aktów prawnych
określono maksymalną zawartość wodoru w mieszaninie z gazem ziemnym. W artykule przeanalizowano również jaki
wpływ ma wodór zawarty w mieszaninie na prowadzenie analiz składu gazu oraz obliczenia parametrów fizykochemicznych
gazu.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.