Symbioza energetyczna oczyszczalni ścieków komunalnych i Wodnego Parku Tychy jako przykład innowacyjnego podejścia do wykorzystania OZE
Agata Karło
Zbigniew Gieleciak
  
Słowa kluczowe: kofermentacja, biogaz, samowystarczalność energetyczna
Streszczenie
Efektywność energetyczna jest jednym z filarów nowoczesnej i samowystarczalnej oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie
potencjału jaki niosą odnawialne źródła energii -w tym biogaz produkowany z odpadów biodegradowalnych i osadów
ściekowych – do osiągniecia tego zamierzenia, było celem spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
w Tychach. Wysokowydajna produkcja biogazu stanowiła impuls do inwestycji w Wodny Park Tychy, pierwszy tak innowacyjny
aquapark w kraju, zasilany energią pochodzącą z OZE. Szereg inwestycji w nowatorskie rozwiązania technologiczne
i ciągła optymalizacja procesu kofermentacji przyczyniły się do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej oczyszczalni
na poziomie 200%. Dzięki symbiozie energetycznej obu obiektów możliwe jest stuprocentowe pokrycie ich zapotrzebowania
na prąd i ciepło energią pochodzącą z kogeneracji biogazu powstającego w oczyszczalni ścieków, a dodatkowo
– nadwyżki energii sprzedawane są do sieci (PEC/TAURON), dzięki czemu generowane są dodatkowe zyski.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.