Energetic symbiosis of wastewater treatment plant and Water Park Tychy as an example of innovative approach of using renewable energy sources
Agata Karło
Zbigniew Gieleciak
  
Key words: cofermentation, biogas, energetic self-sufficiency
Summary
Energetic efficiency is one of the pillars of a modern and self-sufficient wastewater treatment plant. The usage of renewable
energy sources (including biogas produced from biodegradable waste and sewage sludge) to achieve this assumption, was
the goal of Regional Center for Water and Wastewater Management Co. in Tychy. High-efficiency biogas production was an incentive
to invest in Wodny Park Tychy, the first such innovative aquapark in the country, powered by energy from RES. A number
of investments in innovative technological solutions and continuous optimization of the cofermentation process have contributed
to achieving the energy self-sufficiency of the treatment plant at the level of 200%. Thanks to the energetic symbiosis of
both facilities it is possible to 100% cover their demand for electricity and heat from biogas cogeneration arising in a sewage
treatment plant, and in addition – surplus energy is sold to the grid (PEC/TAURON), which generates additional profits.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.