Technical analysis of the gas consumption estimating method used in the Polish distribution system for WS group customers
Jacek Jaworski
Zbigniew Gacek
  
Key words: natural gas, estimation of the volume of fuel gas, accounting for WS group customers, measuring system, gas meter
Summary
The article describes methods of estimating the amount of the consumed fuel gas between the gas meter readings. Description
of the method used to estimated gas at exit points settled only from the quantity of fuel gas supplied was presented.
A critical analysis of the applied solution was carried out and methods of increasing the accuracy of the applied method
were proposed.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.