Q INIG as an element for improving the technical safety and quality of products ? the principles for testing and certification
Jacek Jaworski
Magdalena Swat
Paweł Kułaga
  
Keywods: gas appliances, certification, QINIG mark, technical criteria, voluntary certification
Abstract
The article presents certification of products in the light of current regulation, and also principles of voluntary conformity assessment
carried out by INiG-PIB. The changes introduced in the certification for the new Q INiG mark have been discussed,
in particular in relation to diaphragm gas meters.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.