Dokładność a wiarygodność pomiaru przepływu przez kanały przy pomocy koryta zwężkowego
Wojciech Dąbrowski
  
Słowa kluczowe: koryta zwężkowe, dokładność pomiaru, monitoring ilościowy przepływu ścieków

 
Streszczenie
Przepływ ścieków przez koryto zwężkowe może być opisany przy pomocy trzech równań , odnoszących się do przekroju
przed korytem zwężkowym i gdzieś w jego przewężeniu (gardzieli). Pierwsze dwa równania to równania zachowania masy
a trzecie to równanie Bernoulliego. Jeżeli mierzone są dwa napełnienia w kanale, przed korytem zwężkowym i w jego przewężeniu
,to dla pomiaru wielkości przepływu nie jest konieczne aby gdzieś w przewężeniu wystąpiła głębokość krytyczna.
Niestety pomiar w przewężeniu jest niedokładny, gdyż panuje tam zazwyczaj ruch rwący. Ponadto, nie ma wówczas możliwości
skonstruowania krzywej konsumpcyjnej w postaci zależności przepływu od jednej głębokości napełnienia. Dlatego
międzynarodowe normy odnoszą się do sytuacji, gdy głębokość krytyczna wystąpi, a wówczas dochodzi dodatkowe równanie
na tę głębokość i jeden pomiar napełnienia przed korytem zwężkowym jest wystarczający dla obliczenia wielkości
przepływu. Tak więc dokładność pomiaru przepływu w tym przypadku jest w zasadzie wyższa ale jeżeli głębokość krytyczna
nie wystąpi, to pomiar może dać fałszywą wielkość. Ten możliwy do wystąpienia konflikt pomiędzy dokładnością i wiarygodnością
pomiaru jest przedmiotem przeprowadzonej dyskusji.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.