Przygotowanie systemu zaopatrzenia w wodę do działań w warunkach kryzysowych w świetle obowiązujących norm i przepisów prawnych
Krzysztof Filipek
Marian Kulig
  
Słowa kluczowe: zaopatrzenie w wodę, plan bezpieczeństwa wodnego, zarządzanie kryzysowe, regulacje ustawowe

 
Streszczenie
Zapewnienie dostaw dobrej jakości wody stanowi istotny element zarządzania w warunkach kryzysowych. Istniejące przepisy
dokładnie opisują obowiązki instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie a także zasady współpracy oraz charakteryzują
zadania niezbędne do wykonania. Kwestie zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych stanowią istotny element powiatowych
planów zarządzania kryzysowego oraz wytycznych szefów obrony cywilnej. Największym wyzwaniem stojącym
przed władzami samorządowymi oraz przedsiębiorstwami wodociągowymi jest posiadanie uzgodnionych procedur działania
oraz jednolitego systemu powiadamiania, w tym wczesnego ostrzegania. Kluczowym elementem prawidłowości działania
systemu zaopatrzenia w wodę jest przekonanie o należytym, rzeczywistym przygotowaniu na zdarzenia kryzysowe.
W artykule przedstawione zostaną najistotniejsze elementy planowanych działań w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania
systemu zaopatrzenia w wodę w przypadku zdarzenia kryzysowego, w tym obowiązki w fazie zapobiegania,
przygotowania, reagowania oraz odbudowy. Powyższe wymagania zostaną skonfrontowane z procedurami operacyjnymi
przedsiębiorstwa, które powinny zostać opracowane w ramach Planów Bezpieczeństwa Wodnego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.