Optimisation of biological processes in the SBR wastewater treatment plant
Robert Piotrowski
  
Keywords: nonlinear systems, optimization, dissolved oxygen, aeration, biological wastewater treatment plant

 
Summary
A biological wastewater treatment plant is a complex control system. One of the important and costly processes is the
aeration of wastewater. The correct of the process has a decisive influence on the degree of sewage treatment and the operating
costs of the treatment plant. Therefore, research works are being carried out on optimisation of biological processes,
allowing to reduce costs, e.g. energy consumption. In the paper, a decision model was developed and then the task of
optimization – determining the optimal set point of dissolved oxygen was solved. In the simulation studies the optimization
results for wastewater treatment plant type SBR were presented.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.