Application of the modified fenton method for the treatment of landfill leachate
Jarosław Gawdzik
Joanna Muszyńska
Mikołaj Sikorski
  
Keywords: landfill leachate, AOP, Fenton reaction, heavy metals
Summary
Highly concentrated landfill leachate requires specialized treatment and the choice of treatment technology should be
taken into consideration, eg. the varying chemical composition of the leachate and its quantity and the capital intensity of
the method. An alternative to conventional cleaning methods is becoming more and more inexpensive oxidation methods,
which can be followed by the Fenton process. Tests on the use of Fenton’s leachate cleaning methods were carried out on
samples taken from the landfill sites near to Barcza. In effluents before and after the purification process, the content of
the pollutants selected was determined according to the standards in force (eg. COD, TOC, elements as: Al, Ca, Cd, Cu, Cr,
Fe, Mg, Na, Ni, K, Pb, Zn). The effectiveness of the Fenton process was investigated in the treatment of landfill leachate at
a ratio of Fe2 +: H2O2 as 1: 3. The tests was conducted for two options: Fe2+ and H2O2 were introduced at the beginning of
the process and in the alternative approach to this case, Fe2+ was given at the start of the process and H2O2 was added in
4 equal portions every 30 minutes
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.