Zastosowanie zmodyfikowanej metody Fentona do oczyszczania odcieków składowiskowych
Jarosław Gawdzik
Joanna Muszyńska
Mikołaj Sikorski
  
Słowa kluczowe: odcieki składowiskowe, AOP, proces Fentona, metale ciężkie

 
Streszczenie
Silnie stężone odcieki składowiskowe wymagają specjalistycznego traktowania, a wybierając technologię oczyszczania należy
uwzględnić, m.in. zmieniający się skład chemiczny odcieku i jego ilość oraz kapitałochłonność metody. Alternatywą dla
konwencjonalnych metod oczyszczania coraz częściej stają się metody pogłębionego utleniania, do których należy proces
Fentona. Badania nad zastosowaniem metody Fentona do oczyszczania odcieków prowadzono na próbach pobieranych
ze składowiska odpadów w Barczy. W odciekach przed, jak i po procesie oczyszczania oznaczano zawartość wybranych
parametrów (m.in. ChZT, OWO, Al, Ca, Cd, Cu, Cr, Fe, Mg, Na, Ni, K, Pb, Zn) zgodnie z obowiązującymi normami. Efektywność
procesu Fentona w oczyszczaniu odcieków składowiskowych badano przy proporcji Fe2+:H2O2 wynoszącej 1:3. Badania
przeprowadzono dla dwóch opcji: dawka Fe2+ i H2O2 była podana w całości na początku procesu a w drugiej opcji dawka
Fe2+ była podana w całości na początku procesu a dawkę H2O2 dodano w 4 równych porcjach co 30 min.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.