Metallographic examinations of the protective coating adhesion on ductile iron water pipes
Anna Wassilkowska
Wojciech Dąbrowski
  
Keywords: ductile iron, annealing treatment, electron microscopy technique
Summary
The quality tests of ductile iron pipes delivered to large construction sites are important for the pipes durability and functionality.
However, the interpretation of those tests is found to be difficult. In a present paper, the authors' experience in
the interpreting of crack pictures between the layers of rust, formed on the walls of cast iron pipes during annealing has
been discussed. There are indications that it would be better to carry out the strength tests on rectangular samples, cut out
lengthwise from the pipe wall, instead on the tensile samples with a circular cross-section.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.