Numerical investigation of independent gas-fired convection heater work
Robert Wojtowicz
Tomasz Siuda
  
Keywords: independent gas-fired convection heater, thermal efficiency, numerical calculation, CFD – Computational Fluid
Dynamics, FLUENT
Summary
This paper presents a numerical investigation of the independent gas-fired convection heater work in thermal equilibrium
for natural gravity system. Tested convection gas heater was connected to air/flue duct. In this paper information about
thermal efficiency, mass and fluid flow and contours of temperature on the surface of the device and in his interior are
given. The advantages of using numerical methods to optimize the geometry of the device were also presented. Numerical
calculation were performed using commercial code ANSYS Workbench 17.0 – Fluent program.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.