Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego na terenie oczyszczalni ścieków w Trutem
Anna Skotnicka
Iwona Paśmionka
  
Słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, bioaerozol, zanieczyszczenie mikrobiologiczne

 
Streszczenie
Oczyszczalnie ścieków mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi ponieważ pogarszają jakość
powietrza atmosferycznego. Zakres ich wpływu zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj, jakość i ilość ścieków,
wielkość obiektu, metody eksploatacji, technologia oczyszczania oraz warunki pogodowe (prędkość i kierunek wiatru, temperatura,
opady deszczu). Poza lotnymi związkami organicznymi, gazami i odorami, jednym z najpoważniejszych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery w oczyszczalniach są drobnoustroje. Dlatego celem badań podjętych w pracy
była ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego na terenie oczyszczalni ścieków w Trutem.
Badania prowadzono od czerwca 2017 do maja 2018 roku w czterech punktach: wlot ścieków surowych, reaktor SBR,
wylot ścieków oczyszczonych oraz 150 metrów poza oczyszczalnią, w punkcie stanowiącym tło. Próbki powietrza pobierano
6 – stopniowym impaktorem kaskadowym Andersena. W badaniach określano liczebność bakterii, w tym bakterii
α – i β – hemolizujących, promieniowców oraz grzybów. W większości analiz powietrze na terenie oczyszczalni ścieków
charakteryzowało się wyższą zawartością drobnoustrojów niż w punkcie kontrolnym. Największe zanieczyszczenie stwierdzono
przy wlocie ścieków surowych oraz przy reaktorze biologicznym. Badana oczyszczalnia może więc przyczyniać się
do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.