Mikroplastik w wodach powierzchniowych – problemy i wyzwania
Ewa Wiśniowska
Katarzyna Moraczewska-Majkut
Witold Nocoń
  
Słowa kluczowe: mikroplastik; wody powierzchniowe, antropopresja

 
Streszczenie
Problem mikroplastiku w środowisku wodnym po raz pierwszy został zaobserwowany w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Stale wzrastająca produkcja tworzyw sztucznych spowodowała również znaczny wzrost ich ilości w środowisku. Jednak
mimo ponad czterdziestu lat badań, zagadnienia związane z występowaniem mikroplastiku w wodach śródlądowych
nie są wystarczająco dobrze opisane w literaturze naukowej. Mimo wielu lat badań samo określenie „mikroplastik” jest
w różny sposób definiowane. Ponadto zauważalna jest również znaczna dowolność w sposobie pobierania próbek, wyizolowania
materiału badawczego oraz podawania i interpretacji wyników. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie zagadnień
z tym związanych, zwrócenie uwagi na rozbieżności wynikające z różnych realiów, w których pracują zespoły badawcze,
a przede wszystkim zasygnalizowanie problemów, z jakimi w najbliższych latach będą musiały się zmierzyć zespoły naukowców
i inżynierów zajmujących się szeroko pojętą inżynierią i ochroną środowiska.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.