Zużycie wody w obiektach przedszkolnych na podstawie kilkudziesięcioletniej zmienności zapotrzebowania na wodę dla budynków mieszkalnych
Andrzej Jedlikowski
Iwona Franieczek
  
Słowa kluczowe: przedszkole, gospodarstwo domowe, instalacje wodociągowe

 
Streszczenie
W artykule przedstawiono charakter kilkudziesięcioletniej zmienności zużycia wody w miejskich gospodarstwach domowych.
Omówiono czynniki wpływające na obniżenie ilości zużywanej wody. Przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem
Rozporządzenia do wyznaczenia zapotrzebowania na wodę dla przedszkoli. Porównano i skomentowano uzyskiwane
wartości rzeczywiste i normatywne zużycia wody w trzydziestu pięciu placówkach przedszkolnych. Wykazano
nieprawidłowości dotyczące liczby dni roboczych dla współczynników miesięcznych norm zużycia wody z Rozporządzenia.
Dokonano analizy uzyskiwanych średniomiesięcznych wyników. Stwierdzono występowanie dużych rozbieżności normowego
zapotrzebowania na wodę przekraczających niekiedy 80% realnie zużywanej wody.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.