Szacowanie efektywności ekonomicznej stacji regazyfikacji LNG i wyspowej sieci dystrybucyjnej w oparciu o dane statystyczne
Andrzej Żero
  
Słowa kluczowe: potencjał, NPV, opłacalność, regresja, wolumen gazu

 
Streszczenie
Biorąc pod uwagę poziom gazyfikacji Polski, szacowanie zadań inwestycyjnych i ich wybór do realizacji jest zagadnieniem
istotnym dla przedsiębiorstwa energetycznego. Wiele z nowych inwestycji przeznaczonych do realizacji, planowane
jest z wykorzystaniem technologii LNG oraz wyspowych sieci dystrybucyjnych. Z uwagi na wiele ryzyk związanych z szacowaniem
zadań inwestycyjnych, kluczowe dla przedsiębiorstwa energetycznego jest wybieranie takich inwestycji, które
gwarantują oczekiwane wskaźniki efektywności ekonomicznej. Dodatkowo szacowanie inwestycji, poprzez wywiady i bezpośrednia
analizę danej lokalizacji, jest procesem czasochłonnym i kosztownym. Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia
odpowiedzi na pytanie, czy można, przynajmniej wstępnie, przy pomocy relatywnie prostych metod, np. przy wykorzystaniu
analizy statystycznej dotychczasowych zadań inwestycyjnych, wskazać metodę na wstępną selekcję zadań inwestycyjnych,
które będą opłacalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa energetycznego. Korzyścią z takiego podejścia będzie to, iż
szczegółowe analizy techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć zostałoby ograniczone do wstępnie zweryfikowanych zadań
inwestycyjnych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.