Wytwarzanie gazu syntezowego i jego chemicznych substancji
Witold Warowny
  
Słowa kluczowe: gaz syntezowy (syngaz), produkcja gazu syntezowego, procesy cieplne (zgazowanie, reformingi), katalizatory,
produkty utworzone z gazu syntezowego

 
Streszczenie

 
W tej publikacji następujące tematy są dyskutowane: produkcja gazu syntezowego, opis modelu termodynamicznego, procesy
termiczne i produkty chemiczne z gazu syntezowego
Gaz syntezowy, znany pod nazwą syngaz, jest mieszaniną gazu palnego składającego się głownie z wodoru, tlenku węgla
i bardzo często dwutlenku węgla. Gaz syntezowy może być produkowany w procesach zgazowania i reformingów, w wysokiej
temperaturze w obecności tlenu i/lub pary wodnej, z różnego rodzaju surowców zawierających węgiel, takich jak gaz
ziemny, węgiel kamienny, biomasa jak również przemysłowe i komunalne odpady. Na bazie reakcji chemicznych, termodynamiczny
model został przedstawiony do określenia składu mieszaniny gazowej jak również najważniejsze katalizatory
zostały podane i przyporządkowane do indywidualnych procesów. W tej publikacji, gaz syntezowy, jest ukierunkowany na
szeroką syntezę organiczną. Gaz syntezowy jest pośrednim decydującym surowcem do produkcji wodoru i może być zamieniony
w procesie katalitycznym na: metan, metanol, eter dwumetylowy, syntetyczne paliwa węglowodorowe, włączając
diesel produkowany w procesie Fischer-Tropscha. Większość produktów organicznych została podana na rysunku.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.