Dostawy gazu ziemnego dla odbiorców końcowych z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG jako źródła zasilania istniejącej sieci dystrybucyjnej
Andrzej Żero
  
Słowa kluczowe: stacja regazyfikacji, zasilanie sieci, ograniczenia zasilania, LNG

 
Streszczenie

 
Zwiększenie dostępności gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG) na rynku polskim ,powoduje zmianę sposobu myślenia
o zasilaniu istniejących sieci gazowych, w tym również tych zasilanych z systemu przesyłowego. Zasilanie istniejących sieci
dystrybucyjnych, z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG, może rozwiązać problemy z dostępnością paliwa gazowego
dla odbiorców końcowych, zarówno w przypadku braku fizycznej dostępności gazu ziemnego, jak również w przypadkach
związanych z problemami technicznymi, np. konieczność przebudowy punktu wejścia czy dystrybucyjnej sieci gazowej.
Niniejszy
artykuł pokazuje możliwość rozwiązania tego problemu na praktycznym przykładzie istniejącej sieci dystrybucyjnej
zasilającej odbiorców w paliwo gazowe , gdy przy wykorzystaniu istniejącej sieć gazowej, bez rozbudowy punktu wejścia
(zwiększenia przepustowości) nie jest możliwe zasilenia odbiorców w paliwo gazowe. Opisywana sytuacja jest również
interesująca z punktu widzenia rozwiązania problemu związanego z koniecznością modernizacji istniejącej sieci gazowej.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.