Zastosowanie zewnętrznego źródła węgla do wspomagania procesu denitryfikacji na oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie
Weronika Jęksa
Monika Filipowicz-Wrocławska
Katarzyna Umiejewska
Bartłomiej Batkowski
  
Słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, zewnętrzne źródło węgla, proces denitryfikacji

 
Streszczenie
Skuteczne usuwanie związków azotu jest jednym z głównych problemów oczyszczalni ścieków. W przypadku gdy efektywność
procesu denitryfikacji jest niewystarczająca, możliwym rozwiązaniem staje się wprowadzanie zewnętrznego źródła
węgla do reaktora biologicznego. Na oczyszczalni ścieków „Czajka”, w latach 2015–2016, do wspomagania procesu denitryfi
kacji zastosowano preparaty: Brenntaplus VP3 i KemCarbo SM70. Przeprowadzona analiza jakości ścieków, z okresu
prowadzenia eksperymentu, nie pozwoliła na potwierdzenie znacznego wpływu zewnętrznych źródeł węgla na skuteczność
usuwania ze ścieków związków azotu, w układzie technologicznym zastosowanym na oczyszczalni „Czajka”. Uzyskane
wyniki mogły być skutkiem za małych dawek zastosowanych preparatów, zwłaszcza że jedynie nieznaczne podwyższono
wartości ilorazu ChZT do azotu, czasami nie osiągając wartości wskazywanej za wymaganą.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.