Analiza CFD przepływu gazu ziemnego w rurze wysokiego ciśnienia z zakłóceniem w postaci annubary
Daniel Gerwatowski:
Mateusz Mostowy,
  
Słowa kluczowe: annubar, analiza CFD, komputerowa mechanika płynów, przepływ gazu, przepływomierze

 
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki symulacji modelu składającego się odcinka rurociągu, w którym płynie gaz ziemny pod
ciśnieniem, a ruch płynu zakłócony jest elementem pomiarowym typu annubar. Celem jest wykazanie czy przepływ gazu
ziemnego pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić element wykonawczy przepływomierza. Dzięki zastosowaniu komputerowej
mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics) zasymulowany został realny przepływ gazu ziemnego
przez rurę z elementem pomiarowym. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że przepływ gazu może powodować uszkodzenie
elementu pomiarowego wskutek powstania zmiennej w czasie reakcji aerodynamicznej. Dzięki wynikom symulacji
zaproponowane zostało wstępne rozwiązanie problemu. Rozwiązanie rozważanego problemu jest istotne, ponieważ może
przyczynić się do osiągnięcia większej niezawodności elementów pomiarowych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.