Hybrydowa instalacja OZE do podgrzewania gazu w stacjach gazowych
Andrzej J. Osiadacz
Maciej Chaczykowski
Małgorzata Kwestarz
  
Słowa kluczowe: stacja gazowa, podgrzewanie gazu, odnawialne źródła energii, zasobnik ciepła

 
Streszczenie
W artykule przedstawione zostały wyniki pracy badawczej mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej stacji
gazowych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do podgrzewania gazu. Przyjęto, że instalacja podgrzewania
gazu będzie zasilana ciepłem z kolektorów słonecznych oraz ciepłem ze sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-
-woda. Opracowano projekt koncepcyjny instalacji podgrzewania gazu zasilanej z powyższych źródeł ciepła i składającej
się z płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła współpracującego z zasobnikiem ciepła. Wyniki obliczeń projektowych pokazują
możliwość znaczącego obniżenia kosztów eksploatacji stacji gazowej.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.