Możliwości odzysku ciepła ze ścieków szarych na cele wstępnego podgrzewania wody
Kaja Niewitecka
  

Słowa kluczowe:

ścieki szare, odzysk ciepła ze ścieków, instalacja do odzysku ciepła, oszczędzanie energii

Streszczenie

Ciągły wzrost ceny energii cieplnej i elektrycznej skłania do stosowania energooszczędnych technologii, zwiększenia efektywności i odzyskiwania energii z różnych procesów i układów technologicznych. Przedmiotem opracowania są możliwości odzysku energii cieplnej ze ścieków szarych na cele wstępnego podgrzewania wody. W pracy dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych wymienników ciepła mających zastosowanie w procesie odzysku ciepła ze ścieków szarych, zarówno w instalacjach wewnętrznych w budynkach wewnętrznych, obiektach użyteczności publicznej jak i zakładach przemysłowych. W opracowaniu przedstawiono również obliczenia ilości ciepła możliwego do uzyskania ze ścieków szarych oraz przeprowadzono uproszczoną analizę ekonomiczną odzysku ciepła ze ścieków szarych, uwzględniającą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne na przykładzie jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Do przeprowadzonej analizy wykorzystano dostępne dane z literatury technicznej. Przedstawione w pracy wyniki potwierdzają, że systemy odzysku ciepła ze ścieków szarych pozwalają na znaczne oszczędności w zakresie wstępnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a szybkość zwrotu kosztów zależy od przeznaczenia budynku i rodzaju instalacji. Jednocześnie praca wskazuje, że należy dostosować rozwiązania konstrukcyjne wymienników ciepła jak i instalacji wewnętrznych w budynkach do jakości przepływającego medium jakim są ścieki szare

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.