Analiza awaryjności miejskiej sieci wodociągowej
Kamil Świętochowski
  

Słowa kluczowe:

straty wody, IWA

Streszczenie

Awarie sieci wodociągowej odpowiedzialne są za około 75% wody niedochodowej w przedsiębiorstwie wodociągowym. Woda stracona, w wyniku awarii przewodów wodociągowych lub uzbrojenia sieci wodociągowej, jest tracona bezpowrotnie. Problem awaryjności sieci wodociągowej jest ważnym elementem codziennej eksploatacji miejskiej sieci wodociągowej. Znacząca ilość infrastruktury podziemnej wymaga od eksploatatorów dużej uwagi w trakcie naprawy. Częstotliwość powstawania awarii związana jest z takimi czynnikami jak: wiek przewodów, materiał czy pora roku. Znajomość przyczyn powstawania awarii oraz dane historyczne stanowią ważne narzędzie w przewidywaniu czasu i miejsca powstania nowych awarii. W artykule dokonano analizy awaryjności miejskiej sieci wodociągowej, na podstawie wytycznych normy PN-EN 60300- 3-4:2008 oraz dokonano oceny sieci wodociągowej pod względem awaryjności, w porównaniu z danymi literaturowymi. Dokonano również oceny strat rzeczywistych wody, na podstawie infrastrukturalnego wskaźnika wycieków (ILI), według wytycznych International Water Association (IWA). Na podstawie uzyskanych wyników i danych historycznych, zaproponowano możliwości ograniczania strat wody, związanych z awariami w miejskiej sieci wodociągowej.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.