Laboratory veri? cation of possibilities of application of acoustic and ultrasound detectors for detection of inner leaks of gas ? ttings and valves
Mariusz Koc
Grzegorz Demusiak
  
Keywords: inner gas leaks of gas ? ttings and valves, acoustic and ultrasound method of gas leak detection, application of ultrasound method for inner gas leak detection
Summary This paper presents the results of laboratory tests of application of different acoustic and ultrasound detectors in detection of inner gas leaks at gas ? ttings and valves. Ef? ciency of application of different type of detectors in inner gas leak detection on a gas needle valve was veri? ed. Next, laboratory tests of application of chosen, best ultrasound detector in inner gas leak detection at different gas ? ttings and valves were conducted. Effectiveness of presented method of ultrasound detection was con? rmed and limitations of its application in real conditions with many sources of ultrasound waves were discussed.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.