Porównanie metod obliczeniowych do wymiarowania kanalizacji deszczowej
Dariusz Kowalski
Marzena Hajdukiewicz
  


Słowa kluczowe: kanalizacja deszczowa; model Błaszczyka; model Bogdanowicz-Stachy; metoda granicznych natężeń, metoda maksymalnych natężeń

Streszczenie Problematyka tzw. powodzi miejskich staje się coraz bardziej aktualna na całym świecie. Jedną z przyczyn wystepowania tego niekorzystnego zjawiska jest niedostateczna przepustowość kanalizacji i brak jej dostosowania do zmieniających się charakterystyk opadów deszczowych. Celem artykułu jest dokonanie porównania metodyki obliczeniowej – najczęściej stosowanych metod wymiarowania kanalizacji deszczowej, tj: metody granicznych natężeń oraz metody maksymalnych natężeń. Przedstawiono również wybrane modele opadów, które przyjmowane są do wymiarowania kanalizacji. Artykuł ukazuje potrzebę stosowania bezpiecznych metod obliczeń przepustowości kanalizacji deszczowej, zgodnie ze standardami normy PN-EN 752:2008.


 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.