Hydrauliczne warunki pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego
Adam Masłoń
  

Specyficzną cechą sekwencyjnych reaktorów porcjowych jest
sposób napełniania, który warunkuje charakterystykę hydrauliczną
systemu. W zależności od sposobu napełniania reaktora
ściekami, można wyodrębnić trzy zasadnicze warianty technologii
SBR: (I) system z ciągłym doprowadzaniem ścieków,
w którym czas trwania napełniania równy jest długości cyklu;
(II) system z okresowym napełnianiem reaktora bez wstępnego
zbiornika retencyjnego; (III) system z okresowym napełnianiem
reaktora z zastosowaniem zbiornika retencyjnego.
W pracy zaprezentowano analizę hydrauliczną oczyszczalni
ścieków komunalnych składającej się z dwóch sekwencyjnych
reaktorów porcjowych. Obiekt badawczy stanowiła oczyszczalnia
ścieków o przepustowości Qśrd = 500 m3/d i 4200 RLM. Badania
hydraulicznych warunków pracy sekwencyjnych reaktorów
porcjowych polegały na analizie sposobu ich napełniania
w czasie. Badania przeprowadzono w okresie wiosennym podczas
pogody bezdeszczowej dla okresu 7-dniowego – od poniedziałku
do niedzieli.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.