Wpływ zmian charakteru opadów i wzrostu uszczelnienia zlewni na funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego
Grażyna Sakson
  

Funkcjonowanie sieci ogólnospławnych w centrach miast stwarza

coraz więcej problemów wynikających m.in. z przyłączania

nowych zlewni, wzrostu stopnia uszczelnienia i obserwowanych

zmian klimatycznych przejawiających się m.in. wzrostem

częstości pojawiania się opadów intensywnych. Coraz częściej

dochodzi do wylań ścieków i podtopień, a nawet powodzi miejskich,

a przez przelewy burzowe coraz więcej nieoczyszczonych

ścieków trafi a wprost do odbiornika. Sytuacje te zagrażają bezpieczeństwu

funkcjonowania miasta i środowisku. W artykule

w oparciu o model jednej z łódzkich zlewni ogólnospławnych

w programie US EPA SWMM i dane opadowe z lat 2003–2016

z deszczomierza zlokalizowanego na tej zlewni zostały przeprowadzone

analizy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania

systemu kanalizacyjnego. Obejmowały one ustalenie, czy istnieją

istotne tendencje zmian charakteru opadów i jaki mają wpływ

na działanie systemu kanalizacyjnego, określenie wpływu wzrostu

uszczelnienia powierzchni zlewni na zagrożenie wylaniami

oraz ocenę funkcjonowania przelewu burzowego w warunkach

wzrostu stopnia uszczelnienia zlewni.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.