Impact of changes in rainfall characteristic and increase of catchment imperviousness on sewer system functioning
Grażyna Sakson
  


Functioning of combined sewerage in city centers creates more
and more problems arising, among others, from the connection
of new catchments, the increase of catchment imperviousness,
and observed climate change resulting in increase of frequency
of intense rainfall. Flooding from sewers is more frequent and
more and more volume of untreated wastewater is discharged
through combined sewer overfl ows into receivers. These situations
pose a threat for public safety and the environment. In
these paper, based on the model of one of the Lodz combined
catchment in the US EPA SWMM software and 2003–2016 rainfall
data from the raingauge located on these catchment, analyzes
on the safety of the sewerage system have been carried out.
The analyzes included: determining whether there are signifi cant
trends in the rainfall characteristics and how they affect functioning
of the sewer system, determining the effect of the increase
of the catchment imperviousness on the fl ooding frequency
and the assessment of the functioning of the combined sewer
overfl ow under conditions of changing the catchment imperviousness.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.