Lokalizacja wycieku w przewodach wodociągowych wykonanych z tworzyw sztucznych
Kamil Świętochowski
  

 

Szybkość precyzyjnej lokalizacji awarii wpływa na
ilość straconej wody w wyniku powstałej nieszczelności na sieci wodociągowej.
Do precyzyjnego wyznaczenia miejsca awarii zespoły wodociągowe używają głównie
urządzeń akustycznych. Najczęściej stosowanymi urządzeniami są geofony oraz
korelatory szumu wycieku. Widocznym procesem w polskich wodociągach
jest zastępowanie starych przewodów metalowych przewodami tworzywowymi. Wśród
wielu zalet przewodów tworzywowych można jednak odnaleźć ich istotną wadę -
słaba propagacja fali dźwiękowej. W związku z tą cechą przewodów tworzywowych,
operatorzy akustycznych urządzeń do wykrywania wycieków napotykają na liczne
trudności w precyzyjnej lokalizacji miejsca nieszczelności przewodu
wodociągowego. Brak lokalizacji awarii na przewodzie tworzywowym generuje
większe straty wody oraz obniża opinię o zasadności inwestowania w urządzenia
do wykrywania wycieków oraz prowadzenia prac związanych z lokalizacją wycieków.
W artykule opisano metodę korelacji szumu wycieku zwracając uwagę na odpowiedni
dobór czujników korelatorów. Przedstawiono przykłady z prowadzonych badań
lokalizacji nieszczelności w przewodach tworzywowych z użyciem akcelerometrów
oraz czujników hydrofonowych. W artykule zaproponowano na podstawie literatury
i badań własnych możliwości polepszenia wyników lokalizacji nieszczelności na
przewodach tworzywowych.

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.