The operational relability evaluation of selected water supply station
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Elżbieta Kuzioła
Monika Poleszak
Paweł Suchorab
  

Water supply distribution systems (WSDs) should characterize

with high reliability. Pump stations which dependable operation

determines the water delivery to customers, are strategic elements

of WDSs. In this paper, the operational reliability evaluation

of a selected water supply station (WSS) is presented in

order to identify factors, which threaten its proper operation.

During analysis, all important technical elements of WSS were

examined, including energy supply installation and control

system. The analysis was based on data obtained during over

10-years long maintenance period. As the result, basic reliability

factors of particular elements were calculated, as well as the K

index value for the whole WDS.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.