Autorskie rozwiązania w QGIS do zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa PWiK Gliwice
Katarzyna Neumann
Tomasz Norek
  
Praca przedstawia autorskie rozwiązania specjalistów zatrudnionych w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach służące zarządzaniu techniczną stroną przedsiębiorstwa. Wykorzystanie darmowego narzędzia, jakim jest QGIS, stanowi swoistą graficzną platformę do bieżącej i pewnej wymiany danych pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa. Graficzne przedstawienie miejsc dostaw wody i odbioru ścieków wraz z systemem rozliczeniowym znacząco ułatwi stworzenie modelu hydraulicznego sieci wod-kan. Ponadto graficzna lokalizacja awarii, kontroli hydrantów, zamykania zasuw i zmian stref zasilania w wodę usprawni podejmowanie decyzji oraz wspomoże system informowania o działaniach przedsiębiorstwa. Powyższe rozwiązania są niezbędne do ciągłego usprawniania sposobu pozyskiwania, przekształcania i wykorzystania zdobytej wiedzy o sieciach wod-kan, uzbrojeniu, potrzebach mieszkańców i przedsiębiorstw.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.