Integrated Energy Effi ciency System as the key element increasing reliability of water and sewage systems
Joanna Kłapyta
Piotr Małka
Ryszard Langer
Tadeusz Uhl
  

The article presents issues associated with use of modern technologies
of both IT and technology to improve the effi ciency
and reliability of sanitation, in particular concerning the work
of sewage treatment plants. The reliability of these systems in
determined way is based on secure and stable energy supply of
all necessary elements and systems on the site. Direct relation
of the reliability of water and sewage systems with the reliability
of energy supply signifi cantly affects the quality and effi ciency
of technological objects
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.