Costs analysis for sealing of the domestic gas systems, based on the example of Nowa Huta district (Cracow, Poland)
Agnieszka Operacz
Krzysztof Chmielowski
Tomasz Kotowski
  


The analysis of cost variability for sealing of the domestic gas
systems was conducted, depending on methods of sealing. Consider
two methods of sealing: gas-welded and polymer seal.
Analyzed parameters (dependent variables) are: number of fl ats,
usable area and cost of sealing. The differentiation between
methods of sealing and analyzed parameters is not observed.
Signifi cant differentiation of the specifi c cost of sealing in the
same time periods indicates for other factors which controlled
the cost of sealing. The analysis of sealing cost permitted to indication
of the optimal methods of sealing in context of their
specifi city.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.