Ultrasonic disintegration of sewage sludge in the GSD technology ? operational experience
Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak
  


The disintegration process of sewage sludge can be realized by
mechanical homogenization, ultrasonic, microwave, chemical,
thermal methods and biological processes. The effectiveness of
different methods of the disintegration test in laboratory scale
were broadly described in the literature. Problematic is the assessment
of installation working on a technical scale.
The article describes the experience of the fi rst year of operation
of the ultrasonic disintegration GSD installation of wastewater
treatment plant Hajdów in Lublin.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.