Ocena efektywności biosuszenia i biostabilizacji odpadów komunalnych w reaktorach z membranami półprzepuszczalnymi
Adam Godzwa
Andrzej Białowiec
Bogdan Jakubowski
Dariusz Wiśniewski
Sylwia Stegenta
  

Jednym z technicznych rozwiązań towarzyszących procesom biosuszenia i biostabilizacji  odpadów komunalnych jest zastosowanie membran półprzepuszczalnych w celu ograniczenia emisji substancji odorotwórczych. Techniki wykorzystujące membrany półprzepuszczalne z jednej strony ograniczają oddziaływanie instalacji na środowisko, z drugiej jednak strony stanowią fizyczną barierę w transporcie pary wodnej z bioreaktora na zewnątrz.

W pracy przedstawiono wyniki badań w skali technicznej z procesu biosuszenia i biostabilizacji prowadzonych z użyciem membran półprzepuszczalnych w okresie marzec-lipiec 2014r. Wykazano celowość stosowania membran w przetwarzaniu odpadów. Średnie usunięcie masy w wyniku biosuszenia wyniosło 16,4%, natomiast stosując biostabilizację osiągnięto 12,9% usunięcia masy odpadów. Wykazano także, iż efektywność biosuszenia jest znacznie wyższa w miesiącach letnich od procesu biostabilizacji, jak również iż jest związana z czasem zatrzymania.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.