Wpływ czasu trwania reakcji Fentona na skuteczność remediacji odcieków składowiskowych
Jarosław Gawdzik
Joanna Muszyńska
Mikołaj Sikorski
  

Celem badań podjętych przez autorów jest optymalizacja metody Fentona w zastosowaniu do oczyszczania odcieków składowiskowych na przykładzie zamkniętego składowiska Barcza/Kielc. Proces podczyszczania przeprowadzono dla odcieków składowiskowych o ChZT = 398 gO2/m3. Badania prowadzono przy pH około 3÷4, dla różnych dawek katalizatora Fe2+ i przy relacji Fe2+ : H2O2 jak 1 : 10. Po zadanym czasie utleniania próby neutralizowano za pomocą Ca(OH)2 do pH=8,0. Wykazano, że optymalnym czasem remediacji badanych odcieków składowiskowych przy stosunku Fe2+ : H2O2 = 1 : 10  jest 120 minut.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.