Application of Fenton for the remediation of landfill leachate
Mikołaj Sikorski
Joanna Muszyńska
Jarosław Gawdzik
  

The method of Advanced Oxidation Process (AOP), based on creating highly reactive hydroxyl radicals (OH) has been presented in this paper. These radicals have the highest value of the oxidizing potential (2.75V) amongst the known oxidizers and affect effectively on the most organic compounds. One of the ways of creating the radicals (OH) is the Fenton’s reaction, in which a mixture of the iron (II) and hydrogen peroxide is the substrate and the iron (III), precipitated in the form of the colloidal iron (III) hydroxide, and hydroxyl radical are the products. In this paper, not only one has proved that the Fenton’s oxidizing reaction is the effective method of landfill leachates pre-treatment but also established the quasi-optimal composition of the substrate mixture, as well.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.