Fotokatalityczne utlenienie jako skuteczna metoda eliminacji odorów - zastosowanie i eksploatacja
Izabela Bartkowska
  

Coraz częściej dostrzeganym problem staje się uciążliwość zapachowa obiektów gospodarki komunalnej. Jest to wynikiem wzrastającego poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców. Tym bardziej, że nie udało się do tej pory stworzyć uregulowań prawnych dotyczących tego zagadnienia. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na sposoby kontroli i ograniczania emisji substancji złowonnych. 
Tematem artykułu jest proces fotokatalitycznego utleniania (PCO), który znalazł zastosowanie do skutecznej eliminacji odorów. Można go z powodzeniem eksploatować w obiektach gospodarki komunalnej.
W artykule przedstawiono charakterystykę, tego nadal jeszcze mało znanego, procesu oraz rozwiązania techniczne, które pracują na terenie kraju od roku 2005. Zastosowanie tych urządzeń w znacznym stopniu poprawia komfort  przebywania w pobliżu obiektów gospodarki komunalnej, które emitują substancje złowonne. Zaprezentowano zastosowania procesu oraz dotychczas zdobyte doświadczenia eksploatacyjne. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.