Ocena efektów dezintegracji hydrodynamicznej osadu nadmiernego w warunkach laborytoryjnych i w pełnej skali (str. 106 nr. 03/LXXXIX/2015(marzec))
Ewa Gołdyń
Jan Miodoński
Krzysztof Iskra
Stanisław Miodoński
  
W artykule poruszono aktualną tematykę metod intensyfikacji procesu fermentacji metanowej. Uwagę skupiono na efektach pracy dezintegratora działającego w oparciu o metodę hydrodynamiczną (kawitacyjną) oraz na wpływie wstępnej obróbki osadu nadmiernego na przebieg i efekt mezofilnej fermentacji metanowej. W ramach niniejszej pracy zrealizowano kompleksowy program badań obejmujący monitoring pracy urządzenia w pełnej skali technicznej na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu oraz badania weryfikacyjne w skali laboratoryjnej. Analiza danych eksploatacyjnych wykazała, że potencjalny przyrost produkcji biogazu po wdrożeniu pracy dezintegratora nie powinien być mniejszy niż 25%. Jednocześnie spodziewana jest oszczędność związana z transportem zmniejszonej ilości osadu odwodnionego, co globalnie w skali roku może generować znaczące profity w związku z wdrożeniem instalacji do dezintegracji osadu. Badania w reaktorach modelowych pokazały, że proces dezintegracji hydrodynamicznej osadu nadmiernego zwiększa przede wszystkim dostępność materii organicznej dla przemian biologicznych, co poprawia obliczeniowe parametry fermentacji: ubytek suchej masy organicznej i moduł fermentacji.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.