Mobilność metali cieżkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranego obiektu „N”
Jarosław Gawdzik
Joanna Długosz
  
Celem przeprowadzonych badań była ocena mobilności metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Opatowie (woj. świętokrzyskie). Oczyszczalnia położona jest w obszarze zalewowym rzeki Opatówki. Oczyszczalnia w Opatowie o 15000 RLM pracuje metodą osadu czynnego. Ustabilizowane osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków w Opatowie poddano analizie ekstrakcyjnej według metodyki proponowanej przez Community Bureau of Reference (BCR). Cynk, kadm, ołów i nikiel oznaczono metodą dodawania wzorca  na spektrofotometrze absorpcji atomowej Perkin-Elmer 3100 FAAS-BG (przy włączonym korektorze tła BG). Chrom oraz miedź badano techniką FAAS. Oznaczenie rtęci wykonano metodą CVAAS. Analiza sekwencyjna wykazała obecność metali ciężkich we wszystkich frakcjach (F-I, FII, F-III, F-IV). Należy stanowczo podkreślić, iż dominującymi formami występowania analizowanych metali są połączenia metaloorganiczne oraz glinokrzemiany. Stanowi to odpowiednio frakcję III i frakcję IV wg BCR. Maksymalna zawartość metali ciężkich w mobilnej frakcji I wystąpiła dla niklu (17,5%).  Maksymalna zawartość metali ciężkich w mobilnej frakcji II wystąpiła dla cynku (17,6%). Cynk był również najbardziej mobilnym metalem (∑29%)
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.