Uwarunkowania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym biogazowni rolniczej
Krystyna Lelicińska-Serafin
Małgorzata Teresa Szymańska
  
Słowa kluczowe: biogazownia rolnicza, proces inwestycyjny, inwestor, mikroinstalacja biogazu rolniczego
Streszczenie
Odpady z sektora rolniczego mogą być surowcem dla biogazowni rolniczych – instalacji wpisujących się doskonale w ideę
gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Proces inwestycyjny biogazowi rolniczej w Polsce jest procesem niezwykle złożonym
i skomplikowanym, charakteryzującym się kilkoma etapami, wśród których można wyróżnić: etap koncepcyjny, formalno-
prawny, etap budowy i rozpoczęcia eksploatacji. Występuje tu legislacyjne rozproszeniem zagadnień związanych
z całym procesem inwestycyjnym biogazowi rolniczej oaz brak spójności i przejrzystości w przepisach prawa, co powoduje
różnice w interpretacji tych przepisów. Wiele rozstrzygnięć interpretacyjnych znajduje się w licznym orzecznictwie
sądowym. Artykuł ma na celu przedstawienie istotnych zagadnień prawnych związanych z procesem formalno-prawnym
biogazowni rolniczej.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.