Zjawisko smogu w Polsce i możliwości jego ograniczania
Tadeusz Dziok
Zbigniew Tałach
  
Słowa kluczowe: smog, Polska, ograniczenie smogu
Streszczenie
Przedstawiono zagrożenia dla zdrowia człowieka wynikające z niskiej emisji w sektorze komunalno-bytowym, a w szczególności
związane z występowaniem zjawiska jakim jest smog, w których występuje duża koncentracja pyłów PM10 i PM2,5.
Zaprezentowaną wstępną analizę możliwych działań w zakresie ograniczenia emisji poprzez zastosowanie różnych rozwiązań
technicznych i technologicznych. Jedne rozwiązania pozwalają zmniejszyć emisję (m.in. nowoczesne kotły węglowe,
termomodernizacja), a inne całkowicie ją wyeliminować (m.in. gaz ziemny, pompy ciepła).
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.