Analiza bezpieczeństwa jakosciowego wody uzdatnionej w ZUW w Starym Sączu
Iwona Wiewiórska
Izabela Głaz
Józef Ciuła
  
Słowa kluczowe: woda, bezpieczeństwo, jakość, infrastruktura krytyczna
Streszczenie
W świetle współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo ludności jest
zapewnienie ciągłego dostępu do zdrowej, czystej wody. Coraz częściej obserwuje się brak wody podziemnej i powierzchniowej
o dobrej jakości. Przedsiębiorstwa wodociągowe poszukują nowych rozwiązań dających gwarancję bezpieczeństwa
jakościowego wody zgodnych z zaostrzającymi się przepisami prawnymi unijnymi i krajowymi.
Zakład Uzdatniania Wody w Starym Sączu, należący do Sądeckich Wodociągów jest jednym z elementów składowych
infrastruktury krytycznej Sądecczyzny. Zaopatruje w wodę mieszkańców Nowego Sącza, Starego Sącza i gmin ościennych.
W pracy przedstawiono technologię uzdatniania wody zastosowaną w ZUW w Starym Sączu. Dokonano oceny skuteczności
usuwania wybranych parametrów jakościowych wody na podstawie analizy próbek pobieranych w okresie roku kalendarzowego,
w których oznaczano: temperaturę, pH, przewodnictwo, mętność, barwę, Abs254, indeks nadmanganianowy, żelazo
ogólne, amoniak, bakterie grupy coli, Enterokoki, Clostridium perfringens. Analizę oparto na obserwacjach i badaniach eksploatacyjnych,
przedstawionych na tle całego procesu uzdatniana wody.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.