Aktualna i przyszła sprawność technologiczna mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych
Krystyna Lelicińska-Serafin
Marta Wiśniewska
  
Słowa kluczowe: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP), odpady komunalne, efektywność

 
Streszczenie
W pracy przedstawiono efekty technologiczne mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)
na przykładzie trzech instalalacji. Sprawność procesów określona została zarówno dla części mechanicznej jak i biologicznej
ciągów technologicznych. Przeanalizowano dane ilościowe oraz jakościowe w odniesieniu do odpadów poddawanych
przetwarzaniu oraz uzyskiwanych w trakcie poszczególnych procesów. Oceniono udział ilościowy odpadów gromadzonych
selektywnie kierowanych do instalacji MBP. Porównano aktualną sprawność technologiczną z przyszłą rolą mechaniczno
-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w gospodarce o obiegu zamkniętym.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.